HIRURGIJA – AVGUST

Pismeni deo ispita (važi za sve predmete): 29.08.2022. – sa početkom u 14.ooh u nekoj od slobodnih predavaonica na petom spratu hemijskog paviljona

Usmeni deo ispita (objedinjeni prakticni i usmeni deo ispita):

Opšta hirurgija – 29.08. (ponedeljak) sa početkom u 14.30h u prostorijama održavanja pismenog dela ispita

Specijalna hirurgija – 30.08. (utorak) sa početkom u 12.00h, kancelarija prof. dr Bojan Toholj

Napomena: Kako ispitni test predstavlja sastavni deo konačne ocene na ispitu, studenti koji položu test su u obavezi da u istom ispitnom roku, na zakazan termin, izadju na praktični i usmeni deo ispita. Neophodno je prijaviti PISMENI deo ispita na sledecu e mail adresu, najkasnije do nedelje 28.08.2022.

vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže