HIRURGIJA – JUL

Poštovani studenti, u julskom ispitnom roku celokupni ispiti sa zaključnom ocenom iz svih predmeta u okviru uno. Hirurgija će biti održani u pismenom obliku. Ispiti će biti održani 07.07.2022. sa početkom u 16.30h u nekoj od slobodnih sala na 5-om spratu hemijskog paviljona. Svi studenti su u obavezi da prijave ispit na sledeću e mail adresu:

vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže

Ispite prijaviti najkasnije do 06.07.2022. do 17.ooh

Sa predmeta