HIRURGIJA – MART

Pismeni deo ispita (važi za sve predmete): Ponedeljak 21.03.2022., neka od dostupnih predavaonica na petom spratu hemijskog paviljona, sa početkom u 14.00h

Usmeni deo ispita (objedinjeni prakticni i usmeni deo ispita):

Opšta hirurgija – ponedeljak 21.03.2022, pocetak u 14.30h u prostorijama odrzavanja pismenog dela ispita

Specijalna hirurgija – sreda, 23.03.2022. sa početkom u 13.00h, kancelarija prof. dr Bojan Toholj

Napomena: Kako ispitni test predstavlja sastavni deo konačne ocene na ispitu, studenti koji položu test su u obavezi da u istom ispitnom roku, na zakazan termin, izadju na praktični i usmeni deo ispita. Neophodno je prijaviti PISMENI deo ispita na sledecu e mail adresu, najkasnije do ponedeljka 21.03.2022. na:

vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže