II termin-promena satnice-Reprodukcija domaćih životinja 24.01.2023.

Ispit će se održati u 12h i 15 min. u učionici P2.

Sa predmeta