Ispit iz patološke fiziologije i ostalih predmeta

Test i praktični 07.11.2019. u 12 časova, Laboratorija za patološku fiziologiju

Usmeni po dogovoru