Ispit iz predmeta:

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u JULSKOM roku održaće se 08.07.2024. god. u 11h.