Ispit iz predmeta: BOLESTI SVINJA ,bolesti divljači (svinja).

Održaće se  se  15.10.2020 god. u  kancelariji  H-52 u 10h.