Ispit iz predmeta: BOLESTI SVINJA – MAJSKI ROK

 Održaće se  11.06.2020 god. u  sali  H-53 u 11h.