Ispit iz predmeta: Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja) -JUNSKI I JULSKI ROK

Junski rok održaće se  17.06.2020 god. u  AMFITEATRU u 13 i 30h.

Julski rok održaće se  13.07.2020 god. u  H-52 u 09h.