Ispit iz predmeta Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija u JANUARSKOM ISPITNOM ROKU

Praktični deo ispita iz predmeta održaće se 25.01.2021. u 8h u H16/4.

Potvrditi izlazak na praktični deo ispita najkasnije do 21.01.2021. putem e-mail-a na sandra.nikolic.vet@gmail.com

Pismeni deo ispita održaće se 26.01.2021. u 9h.