Ispit iz predmeta: SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u OKTOBARSKOM III roku održaće se 15.10.2020. god. u 10h.