ISPIT IZ RENDGENOLOGIJE I FIZIKALNE TERAPIJE, RADIOLOŠKE I ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I RADIOBIOLOGIJE I RADIJACIONE HIGIJENE – OKTOBAR 5

Ispit će se održati 28.10.2020.

TEST: u 8h u sali H-54 ili drugoj slobodnoj sali

PRAKTIČNI: u 10 h u sali H-54 ili drugoj slobodnoj sali

USMENI iz RADIOBIOLOGIJE I RADIJACIONE HIGIJENE: u 9h u sali H-54 ili drugoj slobodnoj sali

USMENI iz RENDGENOLOGIJE I FIZIKALNE TERAPIJE I RADIOLOŠKE I ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE: u 12h u sali H-54 ili drugoj slobodnoj sali

NAPOMENA: Studenti su u obavezi da POTVRDE izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže najkasnijedo 26.10. do 12h na mejl: annamariagalfi@gmail.com