IZMENA TERMINA PISMENOG DELA ISPITA – Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena – DECEMBARSKI ROK

Ispit iz predmeta održaće se u četvrtak  24.12.2020 po sledećoj satnici: U 8h PRAKTIČNI DEO ISPITA u H IV/16 ili drugoj slobodnoj sali. Od 800 za studente koji polažu ispit Rendgenologija i fizikalna terapija i Radiologija. Od 1030 za studente koji polažu ispit Radiološka i ultrazvučna dijagnostika. Zbog velikog broja prijavljenih studenata  PISMENI DEO ISPITA će se održati sa POČETKOM U 14h  (javiti se na 3.sprat stočarskog paviljona).