Januarski rok – doc. dr A. Galfi Vukomanović

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo ispita se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com najkasnije do 15.01.2024. do 12h.

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOGIJA (deo iz Rendgenologije)

ISPIT ĆE SE ODRŽATI PO SLEDEĆOJ SATNICI:

TEST: UTORAK, 16.01.2024. u 8:30h u sali H52 ili nekoj drugoj slobodnoj sali

PRAKTIČNI: SREDA, 17.01.2024. u 8.30h u kancelariji nastavnika

USMENI: nakon praktičnog dela ispita

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA, RADIOLOGIJA (deo iz Radiobiologije i radijacione higijene)

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 16.01.2024. PO SLEDEĆOJ SATNICI:

TEST: u 8:30h u sali H52 ili nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI: nakon pismenog dela ispita