Januarski rok – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, i RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKARADIOLOGIJA

Ponedeljak, 17.01.2022.

PISMENI DEO ISPITA u 8h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

PRAKTIČNI DEO ISPITA u 10h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI DEO ISPITA u 12h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA

Ponedeljak, 17.01.2022.

PISMENI DEO ISPITA u 8h u sali H-52 ili nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI DEO ISPITA u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

NAPOMENA: Potvrditi izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com do 14.01.2022. godine u 12h. Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!