Januarski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

17. 1. 2022.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

18. 1. 2022.  10h  H-12

OBDUKCIJA

20. 1. 2022.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

20. 1. 2022.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

20. 1. 2022.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!