Januarski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

18. 01. 2021. 10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA

19. 01. 2021.  10h  H-12

OBDUKCIJA

20. 01. 2021.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA

20. 01. 2021.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

21. 01. 2021.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!