JULSKI ISPITNI ROK – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

praktični: 9.7.2024. u 9h u P2; test i usmeni: 10.06.2024. u 10h u amfiteatru