Julski rok – Doc. Erdeljan

Ispiti koji se polažu kod doc. dr Mihajla Erdeljana će se u julskom ispitnom roku održati u dva termina:

28.6. u 8:30h H54

8.7. u 9h H54