JUN – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

1. termin:
praktični: 10.06., 9h u P4;
test iz farmakognozije: 10.06., 12h u P4
test iz farmakologije: 20.06., 9h u P2

2. termin:
praktični: 29.06., 9h u H52
test: 30.06., 10h u P2.