JUN – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 06.06. 9h u H52 i 27.06. 12h u H52;
Test: 07.06. 9h u H52 i 28.06. 10h u amfiteatru.