Junski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

12. i 19. 6. 2023.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

13. i 20. 6. 2023.  10h  H-12

OBDUKCIJA

14. i 21. 6. 2023.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

14. i 21. 6. 2023.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

15. i 22. 6. 2023.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!

Za obdukciju prijaviti ispit poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!