Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja) i Imunoprofilakse-oktobar 6

OBAVEŠTENJE

Ispit iz predmeta:

Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja) i Imunoprofilakse.

 Održaće se   07.11.2019 god. u  sali h-16 u 11h.