Klinička hematologija i biohemija VI godina – dogovor sa studentima

VI Godina – Izborni modul 2: Klinička patologija i terapija farmskih životinja i konja ČETVRTAK 07.11.2019. U 9H Laboratorija za patološku fiziologiju

VI Godina – Izborni modul 3: Klinička patologija i terapija kućnih ljubimaca PETAK 08.11.2019. u 13H Laboratorija za patološku fiziologiju