MAJ – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 15.05.2023. u 11h u Laboratoriji za farmakologiju i toksikologiju (3. sprat, Hemijski paviljon); Test: 17.05.2023. u 10h u u Laboratoriji za farmakologiju i toksikologiju.