Majski rok – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOGIJA (deo iz Rendgenologije)

UTORAK, 16.05.2023.

TEST: u 8.30h u sali H52

PRAKTIČNI: u 9.30h u sali h52

USMENI: u 10.30h u sali H52

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA, RADIOLOGIJA (deo iz Radiobiologije i radijacione higijene)

UTORAK, 16.05.2023.

TEST: u 8.30h u kancelariji profesora

USMENI: u 10.30h ukancelariji profesora

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo ispita se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com najkasnije do15.05.2023. do 10h.