MART – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 21.03.2023. u 9h u Laboratoriji za farmakologiju i toksikologiju (3. sprat, Hemijski paviljon); Test: 22.03.2023. u 10h u H52.