Martovski ispitni rok – Bolesti ptica, riba i parazitske bolesti

Ispit iz predmeta Bolesti ptica održaće se u martovskom ispitnom roku 23.03.2021. godine u 10:00 h u sali S21/II.Ispit iz predmeta Bolesti riba održaće se u martovskom ispitnom roku 23.03.2021. godine u 10:30 h u sali S21/II.

Ispit iz predmeta Parazitske bolesti održaće se u martovskom ispitnom roku 23.03.2021. godine u 11:00 h u sali S21/II.