Martovski rok – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOGIJA (deo iz Rendgenologije)

PETAK, 17.03.2023.

TEST: u 9h u kancelariji profesora (H6/5)

PRAKTIČNI: u 10h u kancelariji profesora

USMENI: u 11h u kancelariji profesora

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA, RADIOLOGIJA (deo iz Radiobiologije i radijacione higijene)

PETAK, 17.03.2023.

TEST: u 9h u kancelariji profesora

USMENI: u 10.30h ukancelariji profesora

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo ispita se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com najkasnije do 15.03.2023. do 10h.