Martovski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

20. 3. 2024.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

20. 3. 2024.  9h  H-12

OBDUKCIJA

20. 3. 2024.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

20. 3. 2024.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

20. 3. 2024.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!

USLOVI ZA POLAGANJE ISPITA iz Opšte patologije/patološke morfologije su položeni:

I godina                                                   II godina

  1. Biologija                                  1. Vet. fiziologija I
  2. Biofizika                                  2. Histologija sa embrio. II
  3. Hemija                                     3. Mikrobiologija
  4. Anatomija I                             4. Topografska anatomija
  5. Biohemija                                5. Vet. fiziologija II
  6. Anatomija II                           6. Imunologija
  7. Histologija sa embrio. I         7. Parazitologija

  III godina- Opšta patološka fiziologija

USLOVI ZA POLAGANJE ISPITA iz Specijalne patologije/patološke morfologije su položena:

Opšta patologija/patološka morfologija i Specijalna patološka fiziologija

Za obdukciju prijaviti ispit poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!