U toku je proces migracije podataka na novi sajt. Stranica na kojoj se nalazite i dalje koristi segmente starog sajta sve dok proces migracije ne bude potpun.

Ukoliko imate problem sa pristupom pojedinim delovima sajta ili linkovima, moimo Vas uputite nam e-mail na sledecu adresu: webadmin@nsveterina.edu.rs

Hvala Vam na razumevanju!
Šifra predmetaPredmetStatusPredavanja i vežbeGodinaSemestarESPB
7IVM1O01Biologijaobavezan3+3116
7IVM1O02Biofizikaobavezan2+2114
7IVM1O03Hemijaobavezan3+2116
7IVM1O06Engleski Iobavezan2+0112
7IVM1O04Anatomija Iobavezan4+5118
7IVM1O05Sociologija i veterinarsko medicinska etikaobavezan2+1113
7IVM2O07Biohemijaobavezan3+3127
7IVM2O09Statistikaobavezan2+2123
7IVM2O10Krmno i Otrovno biljeobavezan2+2123
7IVM2O12Engleski IIobavezan2+0123
7IVM2O08Anatomija IIobavezan4+6129
7IVM2I01Istorija veterinarske medicineizborni2+2126
7IVM2I02Primenjena zoologija u veterinarskoj mediciniizborni2+2126
7IVM2I03Osiguranje u poljoprivredi i preradjivačkoj industrijiizborni2+2126
Šifra predmetaPredmetStatusPredavanja i vežbeGodinaSemestarESPB
7IVM3O13Fiziologija Iobavezan3+3236
7IVM3O14Histologija sa embriologijomobavezan4+4238
7IVM3O15Genetika životinjaobavezan2+2232
7IVM3O16Mikrobiologijaobavezan3+2235
7IVM3O17Etologijaobavezan2+2234
IB2Ekonomikaizborni2+1236
IB2Lekovito Biljeizborni2+1236
IB2Preduzetnička ekonomijaizborni2+1236
7IVM4О19Fiziologija IIobavezan3+3246
7IVM4О20Informatikaobavezan2+1243
7IVM4О21Parazitologijaobavezan2+2244
7IVM4О25Stocarstvoobavezan2+2243
7IVM4О22Imunologijaobavezan2+2244
7IVM4О23Ishrana Životinjaobavezan3+2244
IB3Klinička Hemija i Fiziologijaizborni2+1246
IB3Morfologija i Fiziologija laboratorijskih životinjaizborni2+1246
IB3Osnovi laboratorijske tehnike u morfologijiizborni2+1246
Šifra predmetaPredmetStatusPredavanja i vežbeGodinaSemestarESPB
7IVM5О26Opšta patologijaobavezan3+3355
7IVM5О27Patološka Fiziologijaobavezan3+3355
7IVM5О28Farmakologijaobavezan3+3356
7IVM5О29Reprodukcija i V.O. domaćih životinjaobavezan2+2354
IB4Fiziologija životinja u ZOO vrtovimaizborni2+2356
IB4Nutritivna patologijaizborni2+2356
IB4Organizacija veterinarske sluzbeizborni2+1353
7IVM6О32Specijalna patologijaobavezan3+3367
7IVM6О33Toksikologijaobavezan2+2364
7IVM6О34Opšta klinička dijagnostikaobavezan3+4366
7IVМ6О35Parazitske Bolestiobavezan2+2364
7IVМ6О36Rendgenologija i Fizikalna terapijaobavezan2+2363
IB5Imunopatologija zivotinjaizborni2+2366
IB5Imunoloske tehnike u laboratorijskoj dijagnosticiizborni2+2366
IB5Imunoprofilaksaizborni2+2366
IB5Specijana rendgenska dijagnostikaizborni2+2366
Šifra predmetaPredmetStatusPredavanja i vežbeGodinaSemestarESPB
7IVM7О38Porodiljstvo i sterilitet domaćih životinjaobavezan3+3476
7IVМ7О39Bolesti prezivaraobavezan4+3475
7IVМ7О40Bolesti Kopitaraobavezan3+3475
7IVМ7О42Bolesti divljih životinjaobavezan1+1473
IB6Bolesti podmlatka preživaraizborni2+2476
IB6Morfologija i patologija mlečne žlezde preživaraizborni2+2476
IB6Tropske bolesti životinjaizborni2+2476
7IVМ8О44Opsta epidemiologijaobavezan3+2483
7IVМ8О45Opšta hirurgijaobavezan2+3486
7IVМ8О46Bolesti pticaobavezan3+2484
7IVМ8О47Bolesti pasa i mačakaobavezan3+3485
7IVМ8О48Bolesti pcelaobavezan1+0482
7IVМ8О49Ambulantna klinika Iobavezan0+3484
IB7Bolesti kunića i krznašicaizborni2+2486
IB7Gajenje i zdravstvena zaštita nojevaizborni2+2486
7IVМ0О50Stručna praksa Iobavezan0480
Šifra predmetaPredmetStatusPredavanja i vežbeGodinaSemestarESPB
7IVМ9О51Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijomobavezan3+4595
7IVМ9О52Infektivne bolesti Iobavezan3+2594
7IVМ9О53Bolesti ribaobavezan2+2592
7IVМ9О54Radiobiologija i radijaciona higijenaobavezan3+2593
7IVМ9О55Higijena mlekaobavezan2+2593
7IVМ9О57Metode naucnog radaobavezan1+1592
IV8Alimentarna oboljenja izazvana hranom animalnog poreklaizborni2+2594
IV8Infektivne bolesti pasa i macakaizborni2+2594
IV8Iskorenjivanje infektivnih bolestiizborni2+2594
IV8Organizacija veterinarske sluzbeizborni2+2596
IV8Vektori i zoonozeizborni2+2594
IV8Anesteziologija i operativne tehnike u domacih zivotinjaizborni2+2594
IV8Informacije iz lanca hrane i inspekcija mesaizborni2+2594
IV8Menadžment bezbednosti namirnicaizborni2+2594
IV8Sistem kvaliteteta, zastita životne sredine i akrediticaja laboratorijaizborni2+2594
IV8Zaštita od jonizujućih zracenjaizborni2+2594
7IVМ9О62Ambulantna klinika IIIobavezan0+55103
7IVМ0О59Higijena mesaobavezan6+55106
7IVМ0О60Infektivne bolesti zivotinja IIobavezan2+25103
7IVМ0О61Sudska veterinarska medicina i zakonski propisiobavezan4+05103
7IVМ0О64Stručna praksa IIobavezan05100