Pokrajinski projekti

Naučni projekti Departmana za veterinarsku medicine Poljoprivrednog fakulteta  u Novom Sadu, koje finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tekhnološki razvoj, 2012. godina

Br.Naziv projektaNosilac projektaRukovodilac projekta/kontaktDepartman
 1 Veštački mrest i ambijentalni uslovi kao najbitniji faktori za uspešnu proizvodnju linjakabr. 114-451-2104/2011-03 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad  prof. dr Miroslav Ćirković  Departman za veterinarsku medicinu 
 2 Ispitivanje uticaja odabira jaja i faktora inkubacije na morfofunkcionalne karakteristike embrionalnog i postnatalnog razvoja u cilju povećanja vijabilnosti fazanskih pilićabr. 114-451-2023/2011-03 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad  prof. dr Gordana Ušćebrka  Departman za veterinarsku medicinu 
 3 Kontrola zdravlja životinja u lancu proizvodnje zdravstveno bezbedne hranebr. 114-451-2230/2011-03 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad  prof. dr Stanko Boboš  Departman za veterinarsku medicinu 
 4 Istraživanje Lajmske bolesti i drugih vektorski prenosivih zoonoza u Vojvodinibr. 114-451-1892/2011-03 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad  doc. dr Aleksandar Potkonjak Departman za veterinarsku medicinu

Republički projekti

Projekti Departmana za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2012. godina

Br.Naziv projektaNosilac projektaRukovodilac projekta/kontaktDepartman
 1 Uticaj kvaliteta komponenata u ishrani ciprinida
na kvalitet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad  prof. dr Miroslav ĆirkovićTR 31011  Departman za veterinarsku medicinu 
 2 Unapređenje zdravlja i dobrobiti visokoproduktivnih krava
identifikacijom i otklanjanjem stresogenih faktora
 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad  prof. dr Milenko StevančevićTR 31062  Departman za veterinarsku medicinu 
 3 Odabrane biološke opasnosti za bezbednost/kvalitet hrane
animalnog porekla i kontrolne mere od farme do potrošača
 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad  prof. dr Sava BunčićTR 31034  Departman za veterinarsku medicinu 
 4 Održiva konvencionalna i revitalizovana tradicionalna proizvodnja živinskog mesa i jaja sa dodatom vrednošću  Institut za stočarstvo, Beograddr Zlatica PavlovskiTR 31033  Departman za stočarstvo Departman za veterinarsku medicinu  
 5 Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih
biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa-analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine
 
 Institut za veterinarstvo, Novi Saddr Tamaš PetrovićTR 31084  Departman za fitomedicinu i
zaštitu životne sredine
Departman za veterinarsku medicinu