NOVEMBAR – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita će se održati 17.11.2021. u 9h (hemijski paviljon, 3. sprat, laboratorija br. 3), a test 18.11.2021. u 14h (predavaonica H52)