NOVEMBAR – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični: 20.11.2023. 9h, Laboratorija za farmakologiju Test i usmeni: 22.11.2023. 10h, Laboratorija za farmakologiju (3. sprat, Hemijski paviljon)