Novembarski rok – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, i RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RADIOLOGIJA

Sreda, 17.11.2021.

PISMENI DEO ISPITA u 8h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

PRAKTIČNI DEO ISPITA u 9.30h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI DEO ISPITA u 12h u sali H-52 ili u nekoj drugoj slobodnoj sali

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA

Ponedeljak, 15.11.2021.

PISMENI DEO ISPITA u 15h u sali H-52 ili nekoj drugoj slobodnoj sali

USMENI DEO ISPITA u 17.30h u sali H-52 ili nekoj drugoj slobodnoj sali

NAPOMENA: Potvrditi izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com do 14.11.2021. godine u 12h.