Nutritivna, Opšta i Specijalna patologija i Veterinarska onkologija- februarski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

10.02.2020.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA

11.02.2020.  10h  H-12

OBDUKCIJA

12.02.2020.  9h  H-12

SPECIJALANA PATOLOGIJA

12.02.2020.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

13.02.2020.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!