Nutritivna, Opšta, Specijalna patologija i Veterinarska onkologija- oktobarski 4

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

22.10.2020.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA

22.10.2020.  10h  H-12

OBDUKCIJA

23.10.2020.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA

23.10.2020.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

23.10.2020.   9h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!