Nutritivna,Opšta, Specijalna patologija i Veterinarska onkologija- oktobar 5

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

27.10.2020.  9h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA

27.10.2020.  9h  H-12

OBDUKCIJA

27.10.2020.  10h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA

27.10.2020.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

27.10.2020.   9h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!