Departman za Veterinarsku medicinu, edukacije, radionice i seminari


Studentske vežbe iz patologije


Studentske vežbe iz reprodukcije, akušerstva i patologije reprodukcije

Studentske vežbe iz Opšte kliničke dijagnostike, Bolesti preživara, kopitara i svinja, Mobilne i Veterinarske Klinike

Studentske vežbe iz opšte hirurgije, specijalne hirurgije, oftalmologije, ortopedije i stomatologije

Naši studenti, odbrane doktorata, diplomskih, master i specijalističkih radova