MISIJA

Misija Departmana za veterinarsku medicinu formirana je u skladu sa misijom Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu čiji je deo. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je visokoškolska i naučno-istraživačka ustanova čija je misija realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih disciplina i prenos stečenih znanja u privredu i društvo. Od osnivanja, 1954. godine Poljoprivredni fakultet je posvećen ostvarenju svoje misije zasnovane na uspešnim rezultatima u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu i njihovoj primeni u praksi. Tokom vremena Fakultet je prema uočenim potrebama privrednog okruženja, kao i prema aktuelnim potrebama društva, razvijao studijske programe, koji obrazuju studente za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i tehničke resurse. Poljoprivredni fakultet svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane osnovne grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučno-istraživački rad i transfer znanja u privredu. Pri tome stalno unapređuje obrazovne programe, kvalitet procesa rada i ljudske i materijalne resurse sa težnjom dostizanja najviših standarda. Na taj način Poljoprivredni fakultet obezbeđuje zadovoljenje obrazovnih potreba mladih generacija, naučno-stručnih potreba privrede i materijalnih potreba zaposlenih, te kao deo šireg obrazovno-naučnog sistema, predstavlja pokretačku snagu razvoja društva, odnosno incijalnu sangu razvoja poljoprivrede. Navedene potrebe na Departmanu za veterinarsku medicine se obezbeđuju školovanjem omnikompetentnih doktora veterinarske medicine koji su usvojili potrebna znanja i veštine prvog dana.


VIZIJA

Vizija Departmana za veterinarsku medicinu formirana je u skladu sa misijom Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu čiji je deo. Vizija Poljoprivrednog fakulteta je da kao ravnopravni partner u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, dostigne najviše nivoe izvrsnosti, odnosno visoko mesto u društvu najboljih. Orijentacija ka modernim studijskim programima i kvalitetenim studijama stvara uslove za brži rast i razvoj uz realno poimanje potrebe za obrazovanjem u karakterističnom okruženju. Značajan broj projekata, visoke kompetencije učesnika i obiman transfer dobijenih rezultata u privredu stvara dodatnu vrednost u procesu obrazovanja, a sve u cilju ostvarivanja postavljene vizije. Ova vizija na Departmanu za veterinarsku medicinu se sprovodi usvajanjem nacionalnih i internacionalnih (EAEVE) standarda.