Departman za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu osnovan je 2000.godine u cilju obrazovanja doktora veterinarske medicine i obezbeđivanja istraživačkih kapaciteta kako bi se poboljšala veterinarska struka i nauka. Veterinarska medicina je regulisana profesija odnosno profesija od javnog interesa što znači da je obavljanje veterinarske delatnosti uslovljeno posedovanjem određenih profesionalnih kvalifikacija. Da bi obezbedili usvajanje profesionalnih kvalifikacija svojim studentima Departman za veterinarsku medicinu je sve svoje aktivnosti usmerio u razvoj nastavnih, naučnih i privrednih kapaciteta.
Razvoj nastavnih kapaciteta podrazumeva prijem najkvalitetnijih nastavnih kadrova i konstantno usavršavanje kurikuluma integrisanih i doktorskih studija veterinarske medicine, kako bi studenti stekli “znanja i veštine prvoga dana” koji su propisani nacionalnim i međunarodnim standardima.
Razvoj naučnih kapaciteta išao je kroz realizaciju kvalitetnih projekata kojima su obezbeđivani naučni rezultati, naučna oprema i mobilnost. Na taj način su nastavnici konstantno unapređivali i inovirali sopstvena znanja i uslove za rad. Studentima se pored poznatih podataka iz literature nude najnoviji podaci i iskustva iz sopstvenih istraživanja, a implementiraju se metode koje su usvojene tokom mobilnosti i boravka na prestižnim veterinarskim visoko-obrazovnim ustanovama. Studenti su sve više aktivno uključeni u naučno-istraživačke procese i projekte i to na svim nivoima studija.
U poslednjih nekoliko godina od velikog značaja je razvoj privrednih kapaciteta, gde nastavnici svoje naučne i istraživačke potencijale nude privredi i rešavaju potrebe u praksi. Studenti su uključeni u svakodnevni praktični rad gde se pružaju usluge vlasnicima kućnih ljubimaca, farmerima, veterinarima i ostalim zainteresovanim pojedincima i privrednim subjektima, što omogućuje da tokom nastavnog procesa studenti vrlo brzo sagledaju sve oblasti veterinarske medicine i poziciju veterinara u procesu zdravstvene zaštite životinja, obezbeđivanja zdravstveno bezbedne hrane i u drugim oblastima.
Idući u susret 20. godišnjici od osnivanja studijskog programa i Departmana za veterinarsku medicinu trudićemo se da i dalje, što ravnomernije, razvijamo sva tri navedena segmenta visokog veterinarskog obrazovanja, stavljajući studente u centar svih naših delovanja.

Prof.dr Marko Cincović
direktor Departmana za veterinarsku medicinu