OKTOBAR 3 – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 12.10.2022. u 9h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju (Hemijski paviljon, 3. sprat); test: 13.10.2022. u 10h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju.