OKTOBAR 4 – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

praktični: 23.10. u 9h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju;

test: 23.10. u 12h, H52.