OKTOBAR 4 – UNO HIRURGIJA

Pismeni deo ispita (važi za sve predmete): Sreda 20.10.2021., prostorije veterinarske klinike sa početkom u 08.00h

Usmeni deo ispita (objedinjeni prakticni i usmeni deo ispita):

Opšta hirurgija – odmah nakon završenog pismenog dela ispita (08.30h) u prostorijama održavanja pismenog dela ispita

Specijalna hirurgija – sreda 20.10.2021. sa početkom u 12.00h, kancelarija prof. dr Bojan Toholj

Napomena: Kako ispitni test predstavlja sastavni deo konačne ocene na ispitu, studenti koji položu test su u obavezi da u istom ispitnom roku, na zakazan termin, izadju na praktični i usmeni deo ispita. Neophodno je prijaviti PISMENI deo ispita na sledecu e mail adresu, najkasnije do utorka 19.10.2021. na:

vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže