OKTOBAR – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 27.09.2022. u 9h, predavaonica H52; Test: 28.09.2022. u 10h, predavaonica P2.