Oktobarski rok 2- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

10. 10. 2023.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

10. 10. 2023.  10h  H-12

OBDUKCIJA

11. 10. 2023.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

11. 10. 2023.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

10. 10. 2023.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!