Infektivne bolesti zivotinja II

Nastavnik:.

Asistent:

 

Status predmeta: O bavezn i

 

Uslov : Infektivne bolesti 1

 

Cilj predmeta

Pruža studentima savremene naucne i strucne informacije o infektivnim bolestima životinja i zoonozama. Omogucava razumevanje i interpretaciju rezultata laboratorijske dijagnostike infektivnih bolesti životinja i zoonoza .

 

Ishod predmeta

Studenti postaju kompetentni strucnjaci za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti životinja i zoonoza.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava : Klas icna i Africka kuga svinja . Influenca , inkluzioni rinitis i hepatitis E infekcija svinja . Zarazna pleuropneumonija goveda i koza, zarazna agalakcija ovaca i koza, border bolest ovaca. Bolest povracanja i kržljanja prasadi, encefalomiokarditis svinja, PRRS . TGE, smedi infekcija. Kuga goveda i malih preživara, maligna kataralna groznica, maedi-visna. Efemerna groznica goveda, BVD , herpes virusne bolesti goveda. Kuga konja, rinopneumonitis konja, polna zaraza konja, IAK. Encefalomijelitis i encefalitisi konja. Hendra virusna infekcija, nipah virusna infekcija, " w est nile" encefalitis. Infektivni laringotraheitis živine, infektivni bronhitis živine, mikoplazmoze živine, virusni hepatitis pataka. Arteritis konja, influenca konja, polni osip konja. Slinavka i šap i druge bolesti vezikularnog sindroma. Boginje. Lažne kravlje boginje, nodularni dermatitis. Besnilo, aujeckijeva bolest, zarazna uzetost svinja. Avijarna influenca, atpicna kuga živine. Štenecak, miksomatoza kunica, encefalomijelitis živine, plucna adenomatoza ovaca. Groznica doline Rifta, najrobi bolest ovaca, bolest plavog jezika, zarazni ektim ovaca. Enzootska leukoza goveda, retrovirusne infekcije macaka, virusni peritonitis macaka. Zarazni hepatitis, parvoviorusna infekcija i korona virusna infekcija pasa. Virusna hemoragicna bolest kunica, enzotska hemorgicna bolest jelena. TSE, skrejpi, BSE. Za svako oboljenje se defini�e uvod, istorijat, etiologija, epizootiologija, imunopatogeneza, klinicka slika, PAN i PHN , dijagnostika, mere kontrole i profilakse.

Prakticna nastava : Uvod i znacaj dijagnostike infektivnih bolesti životinja izazvanih mikoplazmama, virusima i prionima. Nivoi biosigurnosti i rad u laboratoriji. Uzorkovanje, transport, prijem, obrada materijala i izdavanje rezultata. Analiza i interpretacija laboratorijskih rezultata. Direktne laboratorijske tehnike identifikacije uzrocnika. Indirektne laboratorijske tehnike (serološke tehnike). Tehnike molekularne dijagnostike.

 

Literatura

1. M. Valcic: "Specijalna epizootiologija � I ", VKS, Beograd, 2004.

2. S . Cvetnic: "Virusne bolesti životinja", Školska knjiga, Zagreb, 1997.

3. C obeljic M . i saradnici : "Biološko oružje", Vojno-izdavacki zavod, Beograd, 2003.

4. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2004.

 

Metode izvodenja nastave

Teorijska nastava : Predavanja ; Seminarski radovi ; Konsultacij e

Prakticna nastava: Programske vežbe ; Laboratorijske ; Terenske vežbe vežbe

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 20

prakticna nastava

do 5

usmeni ispt

do 30

kolokvijum-i

do 15

prakticni ispit

do 20

seminar-i

do 5