Institut

Departman za veterinarsku medicinu ima u svom sastavu Institut za veterinarsku medicinu sa svoje tri laboratorije. Svi zaposleni nastavnici, saradnici i istraživači na Departmanu za veterinarsku medicinu su i članovi Instituta za veterinarsku medicinu. Rad ovog instituta je regulisan članom 23. Statuta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Institutom rukovodi upravnik koga imenuje dekan. Prvi upravnik Instituta za veterinarsku medicinu bila je vanredni profesor dr sc. Vesna Lalošević. Sada ovu funkciju obavlja docent dr sc. Aleksandar Potkonjak.

Primarna delatnost Instituta je planiranje, iniciranje i realizacija naučnoistraživačkih i razvojnih projekata. U okviru instituta se izvode i ostale aktivnosti koje se odnose na nučnoistraživački rad poput podrške kontinuiranom usavršavanju zaposlenih nastavnika, saradnika i istraživača, kao i podrške za objavljivanje naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na kongresima. Pored toga, Institut brine o nabavci i održavanju laboratorijske opreme i uređaja.

            U okviru Instituta za veterinarsku medicinu nalaze se tri laboratorije. To su Laboratorija za parazitologiju, imunologiju i parazitske bolesti, Laboratorija za higijenu namirnica animalnog porekla i Laboratorija za patologiju i predkliničku dijagnostiku. U ovim laboratorijama se izvode naučnoistraživački projekti, kao i poslovi vezani za nastavu na integrisanim osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama, kao i doktorskim studijama iz oblasti veterinarske medicine. Pored ove osnovne delatnosti laboratorija, u njima se obavlja dijagnostičko ispitivanje biološkog materijala poreklom od životinja i ljudi u cilju dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti životinja (serološko-imunološka, bakteriološka, parazitološka, mikološka, patohistološka ispitivanja), kao i ispitivanja namirnica animalnog porekla.

            Institut za veterinarsku medicinu poseduje salu za obdukciju, u kojoj se izvodi patomorfološki pregled leševa životinja i uzimaju uzorci bioloških materijala za dalja ispitivanja, kao i nastavni proces iz uže naučne oblasti Patologija.

            U ovom momentu, planira se reorganizacija postojeće strukture Instituta za veterinarsku medicinu u cilju formiranja i opremanja novih laboratorija kao i priprema za akreditaciju laboratora za istitivanja prema procesnom modelu i zahtevima domaćih i međunarodnih standarda JUS ISO9001:2001 i JUS ISO/IEC 15025:2001.