ISPIT- Klinička dijagnostika (svinja) ,bolesti divljači (svinja), Imunoprofilaksa-OKTOBAR III

14.10.2019 10:31
Europe/Belgrade
ISPIT- Klinička dijagnostika (svinja) ,bolesti divljači (svinja), Imunoprofilaksa-OKTOBAR III

Ispit iz predmeta:

Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja)i Imunoprofilakse

Održaće se 17.10.2019 god. u sali h-16 u 11h.