Literarna izdanja

Godina publikacije: 2012
Godina publikacije
2012

Praktikum iz opšte i kliničke Patološke fiziologije namenjen je studentima veterinarske medicine, koji uz nastavu iz ove oblasti slušaju na Departmanu za veterinarsku medicinu, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

 Recenzenti ovog izdanju su :

  prof. dr Milan Popović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad,

 prof. dr Senad Prašović, Fakultet veterinarske medicine Sarajevo,

 prof. dr Katica Bajin-Katić, Medicinski fakultet Novi Sad

2012
2012

Psi i mačke su najčešći kućni ljubimci, kako kod nas, tako i drugim, posebno razvijenim zemljama. Zbog toga su ove vrste životinja i najčešći pacijenti u veterinarskim ambulantama za male životinje.

       Dok mačke služe, skoro isključivo, kao kućni ljubimci za razonodu ljudi, psi se, pored toga, koriste i za druge namene, kao što su lov i razne službene delatnosti (policija, spasilačke službe i slično). Time psi dobijaju i društveno-ekonomski značaj. S tim u vezi, sve više se ističe  potreba kontrolisane zdravstvene zaštite pasa, kao i drugih životinja i ljudi, koji dolaze sa njima u kontakt.

       Obolenja i poremećaji reprodukcije, kao i biotehnološke metode kontrole i stimulacije reproduktivnih funkcija, vrlo su česti u kliničkoj veterinarskoj praksi. Detaljno poznavanje etiologije, patogeneze, simptomatologije, dijagnostike, terapije, prognostike, kao i preventive reproduktivnih poremećaja, predstavlja jedan od važnih uslova efikasne zdravstvene zaštite pasa i mačaka, kako u veterinarsko-medicinskom, tako i u društveno-ekonomskom pogledu. 

       Zbog toga su, u ovom udžbeniku, opisani savremeni aspekti fiziologije i patologije reprodukcije pasa i mačaka, obrađeni prema akreditovanom nastavnom planu i programu za predmete Reprodukcija domaćih životinja, Porodiljstvo i patologija reprodukcije domaćih životinja, za studente integrisanih studija veterinarske medicine, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Prikazane su savremene metode dijagnostike i terapije važnijih reproduktivnih bolesti i poremećaja pasa i mačaka, nove metode veštačkog osemenjavanja, kao i procedure osnovnih hirurških intervencija na reproduktivnom sistemu ženskih i muških životinja. Zbog toga, ovaj tekst može korisno poslužiti i veterinarskim stručnjacima, koji se bave kliničkom fiziologijom i patologijom reprodukcije pasa i mačaka.

       Kako u našoj novijoj stručnoj literaturi nema slične publikacije, sigurno je da ovaj tekst ima nedostataka. Zbog toga ću biti posebno zahvalan svima onima koji mi, na bilo koji način, svojim savetima i sugestijama, pomognu da naredno izdanje ovog teksta bude znatno kvalitetnije.

Recenzenti ovog izdanja su :

Tihomir Petrujkić, DVM, PhD, red. prof.

Fakultet veterinarske medicine, Beograd

Milenko Stevančević, DVM, PhD, red. prof.

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Departman za veterinarsku medicinu

Dragutin Matarugić, DVM, PhD, red. prof.

Poljoprivredni fakultet, Banja Luka

2012
Hromost kod goveda je treći najvažniji poremećaj zdravstvenog stanja i nalazi se po značaju odmah iza reproduktivnih poremećaja i oboljenja mlečne žlezde. Hromost kod krava dovodi do pada u produkciji mleka, slabljenja reproduktivnih performansi i preranog izlučenja. U velikim stadima goveda, hromost često onemogućava ili znatno otežava kretanje životinje od ležišta do hranilišta, pojilice i izmuzišta, što uz prisutnu jaku bol predstavlja i ozbiljno narušavanje dobrobiti životinja. Problem hromosti je naročito postao izražen intenziviranjem govedarske proizvodnje. Kroz praktičan rad na terenu, shvatili smo da postoji velika praznina u kvalitetnom dobijanju informacija o hromosti i oboljenjima akropodijuma te smo smatrali da je neophodno na jasan i sažet način predstaviti kako ustvari izgleda kontrola oboljenja akropodijuma i hromosti na farmi. Tako su logičkim rasporedom opisana najvažnija oboljenja, i dat je akcenat na profilaksu i kontrolu oboljenja papaka, obrađujući tehiku korekcije papaka, dezinfekcije papaka i dijagnostike hromosti. Ova publikacija, zbog toga obrađuje najveći deo problematike iz svakdnevnog kliničkog rada, s tom napomenom da su izostavljena neka oboljenja koja se javljaju sporadično npr, luksacije, prelomi i sl. koja uglavnom nemaju značaj sa aspekta zdravlja celokupnog stada.
 
Recezenti
 
Dr Stanko Boboš. red. prof.
Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Departman za veterinarsku medicinu
Dr Branislav Lako, red. prof.
Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Departman za veterinarsku medicinu
Dr Vojin Ivetić, viši naučni saradnik

Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

Godina publikacije: 2011
Godina publikacije
2011

Ovaj praktikum je napisan prema akreditovanom planu i programu vezbi , prevenstveno za predmet Reprodukcija zivotinja, za studente II godine osnovnih akademskih studija stocarstva, na Poljoprivrednom Fakultetu u Novom Sadu. Mogu ga koristiti i studenti akreditovanog programa integrisanih studija veterinarske medicine, na Poljoprivrednom Fakultetu u Novom Sadu, za predmet Reprodukcija i vestacko osemenjavanje domacih zivotinja , jer pokriva preko 85% gradiva vezbi za ovaj predmet. Recenzenti ovog izdanja bili su:

                                                                dr Tihomir Petrujkic , red. prof.

                                                           Fakultet Veterinarske Medicine, Beograd

 

                                                             dr Aleksandar Bozic , red. prof.

                                                             Poljoprivredni Fakultet, Novi sad

                                                     

 

  Tekst praktikuma je koncipiran tako da se studenti upoznaju sa osnovama funkcionalne morfologije muskih i zenskih polnih organa domacih vrsta sisara i ptica, osnovnim fizioloskim mehanizmima reproduktivnih fukcija pojedinih vrsta domacih sisara i ptica, kao i sa biotehnoloskim metodama kontrole i stimulacije reproduktivnih funkcija koje se koriste u savremenoj stocarskoj proizvodnji.

U praktikumu se nalaze i testovi za proveru znanja i bodovanje predispitnih obaveza studenata, kao i potrebni primeri zadataka za vezbu.

 

Godina publikacije: 2010
Godina publikacije
2010
2010

Autor : doc. dr Ljubica Spasojević Kosić